Pozdĺžne delená páska

Na pozdĺžne delenie zvitkov používame linku talianskej firmy Fonmec Torino. Technológia delenia umožňuje delenie rôznych šírok pásov z oceľových zvitkov valcovaných za tepla, studena a pozinkovaných hr. 1,0 - 4,0 mm.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Košice

Kontakt

ASPO a.s.

Adresa
Kalinčiakova 18, 040 01 Košice
Web
http://www.aspo.sk