Vypracovanie prevádzkových poriadkov

Vypracovanie prevádzkových poriadkov, posudkov o riziku, zaradenie prác do rizika, hyg. – epidemiologického režimu, sanitačného predpisu, HACCP a zabezpečenie dohľadu nad pracovnými podmienkami pre rizikovú kat. prác 1 a 2.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Seňa

Zaujímavé produkty iných firiem

Školenia - lešenári

  • Lokalita : Košice - Sídlisko Ťahanovce

Odborná príprava pre prácu s azbestom

  • Lokalita : Košice - Sídlisko Ťahanovce

Dochádzkové systém

  • Lokalita : Košice

Jacobs Kronung 500g

  • Lokalita : Košice-Juh

kava, čokolády

  • Lokalita : Košice-Juh

Školenia na vedenie motorových vozíkov

  • Lokalita : Košice - Sídlisko Ťahanovce

Služby ochrany pred požiarmi – OPP -TPO

  • Lokalita : Košice - Sídlisko Ťahanovce

Inteligentné budovy

  • Lokalita : Košice

Kontakt

ViGeR s.r.o.

Adresa
Seňa 10, 044 58 Seňa
Web
http://www.prevadzkovy-poriadok.sk