ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.

V súčasnej dobe poskytujeme najmä tieto služby čistenie nádrží, lapolov, sedimentačných a havarijných jímok, priemyselné čistenie prevádzok odborné skúšky tesnosti nádrží a rozvodov - revízie ( vystavenie revíznych protokolov podľa STN ) servis, kúpa a predaj výdajných stojanov ( nové, repasované, mechanické, digitálne ) ciachovanie výdajných stojanov - oprávnenie aj na verejný výdaj ( predaj) PHM likvidácia odpadov ( najmä nebezpečných ), technologických zariadení a pod. výstavba čerpacích staníc( zabezpečenie projektovej dokumentácie, výstavby vrátane dodania elektro časti, dodávky technológie ). skúšky vodotesnosti žúmp a ich rekonštrukcia rekonštrukcia čerpacích staníc vložkovanie jednoplášťových nádrží systém kontroly tesnosti žúmp


Odbory firmy

Zaujímavé produkty iných firiem

Kontakt

Adresa
Kovaľská 2E, 040 15 Košice
Web
www.ropaeko.sk

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.