Hľadáte strednú školu, jazykový kurz alebo učebnicu? V kategórii Vzdelávanie a školstvo je k dispozícii 1 555 záznamov.

Vybrané produkty

Logo firmy

Služby ochrany pred požiarmi – OPP -TPO

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej príprave protipožiarnych hliadok. Vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom , dodanie - kontrola prenosných hasiacich p...

 • Lokalita: Košice - Sídlisko Ťahanovce
Logo firmy

Školenia - lešenári

Základné školenie lešenárov (všetkých druhov lešenia A,B,C.D,E,F) – po úspešnom absolvovaní získanie preukazu lešenára. Rozširovacie školenie na ďalšie druhy lešenia a opakované školenie 1x za rok.

 • Lokalita: Košice - Sídlisko Ťahanovce
Logic Display, s.r.o.

Jazykové kurzy

Metodika a učebné materiály Logic Display, vysoko systémový prístup k výučbe, maximálne 5 ľudí v skupinke, kurzy prispôsobené požiadavkám a potrebám klienta, dochádzka lektora za klientom na pracovisko, kurzy sa konajú v termínoch a časoch ktoré najlepšie vyhovujú klientom.

 • Lokalita: Košice
Preklady a tlmočenie vo viac ako 40 svetových jazykoch.

Preklady a tlmočenie vo viac ako 40 svetových jazykoch.

Ponúkame úradné preklady s pečiatkou (súdne overené preklady) a neúradné preklady. Pre Vaše stretnutia a podujatia Vám vieme ponúknuť i profesionálne simultánne či konzekutívne tlmočenie.V prípade záujmu Vám radi vyhotovíme bezplatnú cenovú ponuku. Úradné preklady od 19 eur/str.; Neúradné preklady o...

 • Cena: www.hulic-preklady.sk;
 • Lokalita: Hrobákova 1, Bratislava
Preklady

Preklady

Ponúkame preklady.

 • Lokalita: Košice
MediSon

Zabezpečenie služieb pracovnej zdravotnej služby

Komplexné portfólio služieb v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia. Hodnotenie, analýza a manažovanie zdravotných rizík súvisiacich s prácou, objektivizácia pracovných podmienok, kategorizácia zdravotných rizík.

 • Lokalita: Košice
Logo firmy

Školenia na vedenie motorových vozíkov

Základné školenie obsluhy motorových vozíkov (všetkých tried a druhov)- po úspešnom absolvovaní získanie preukazu obsluhy motorových vozíkov. Rozširovacie školenie na ďalšie typy motorových vozíkov ,opakované školenie - 1x za rok a aktualizačná odborná príprava – 1x za 5rokov.

 • Lokalita: Košice - Sídlisko Ťahanovce
Konzultácie, projekty a kurzy na podporu manažérov a výkonných pracovníkov

Konzultácie, projekty a kurzy na podporu manažérov a výkonných pracovníkov

KOPEX s.r.o. ponúka konzultácie, projekty a kurzy na podporu manažérov a výkonných pracovníkov.

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Košice-Staré Mesto
Logo firmy

Bezpečnostnotechnické služby – BOZP – koordinátor BOZP

Vypracovanie, vedenie a neustála aktualizácia dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov. Všeobecné školenia zamestnancov z BOZP. Vykonávanie periodických previerok z bezpečnosti. Upozorňovanie na zmeny v legislatívnych predpisoch, poskytovanie odborných konzultácií a iné.

 • Lokalita: Košice - Sídlisko Ťahanovce
Tlmočnícke a prekladateľské služby v jazykoch

Tlmočnícke a prekladateľské služby v jazykoch

Anglický jazyk, Taliansky jazyk, Francúzsky jazyk, Nemecký jazyk, Španielsky jazyk, Maďarský jazyk, Ruský jazyk, Český jazyk, Poľský jazyk, Holandský jazyk, Chorvátsky jazyk, Srbský jazyk, Grécky jazyk, Rómsky jazyk ako aj ostatné.

 • Lokalita: Hrobákova 1, Bratislava
Logo firmy

Odborná príprava pre prácu s azbestom

Zabezpečenie a vykonanie odbornej prípravy pre prácu s expozíciou prachu z azbestu, alebo z materiálov obsahujúcich azbest. Rozsah prípravy je asi 3-5 hodín a uskutočňuje sa u klienta alebo podľa dohody.

 • Lokalita: Košice - Sídlisko Ťahanovce
Kurz - Projektový manažment

Kurz - Projektový manažment

Naučiť účastníkov plánovať a riadiť projekty pomocou moderných a efektívnych metód tak, aby boli stále dodržané plánované ciele, termíny a rozpočet projektu.

 • Lokalita: Košice-Staré Mesto
Prekladateľské a tlmočnícke služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby

Ponúkame preklady, simultánne a konzekutívne tlmočenie, korektúry prekladov a ostatné jazykové služby.

 • Lokalita: Košice
Vzdielavanie

Vzdielavanie

Spoločnosť vznikla s poslaním vzdelávať ľudí, byť ich prínosom, poradiť, pomôcť posunúť ďalej na pomyslenej vedomostnej čiare. Toto poslanie je nosným pilierom spoločnosti dodnes, ktoré pestujeme, rozvíjame, zdokonaľujeme a prispôsobujeme rýchlo sa meniacim potrebám reálneho života.

 • Lokalita: Košice
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu

Určenie rozsahu a náplne preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci podľa zdravotných rizík, podľa požiadaviek osobitných predpisov a podľa požiadaviek zamestnávateľa. Vypracovanie časového harmonogramu preventívnych prehliadok zamestnancov.

 • Lokalita: Košice

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.