FirmyVKosiciach.sk
| katalóg firiem v Košiciach

AD TECHNIKA, s. r. o.

Rovníková 8, Košice

Odporúčaný záznam

Naša spoločnosť projektuje a inštaluje riadiace, meracie a automatizačné systémy zamerané na zvýšenie efektívnosti, produktivity a kvality výroby, úsporu energií a zvýšenie úžitkových vlastností technológií a výrobkov. Na základe dôkladného poznania ich funkcií projekčne spracujeme, nainštalujeme a oživíme riadiace, automatizačné a vizualizačné systémy, elektrovýzbroj systémov, snímačovú techniku v súlade s požiadavkami zákazníka. Činnosti spoločnosti AD TECHNIKA s.r.o. sa dajú zhrnúť do piatich základných oblastí. Projektovanie, automatizácia, pohony, meranie a regulácia, výroba servis a montáž.

Adresa Rovníková 8, Košice
Telefónne číslo +421 55/303 67 10, +421 903 607 294
E-mailová adresa adtechnika@adtechnika.sk
IČO 44659423
IČ DPH SK2022774061

Produkty firmy

Kontaktný formulár